Formularz o udzielenie 5-letniej gwarancji na zakupiony oczyszczacz powietrza Winix serii ZERO

Termin składania wniosków minął w dniu 14.04.2020

Podaj imię i nazwisko

Podaj swój adres e-mail

Wybierz model zakupionego oczyszczacza powietrza (wymagane)

Podaj numer seryjny urządzenia (zaczynający się od znaków WNX) (wymagane)

Proszę podać datę zakupu oczyszczacza powietrza (wymagane)

Nazwa sklepu / podmiot sprzedający (wymagane)

Dodaj zdjęcie lub skan dowodu zakupu w formacie .pdf, .jpg (max 5MB) (wymagane)WARUNKI PROMOCJI 5- LETNIEJ GWARANCJI NA OCZYSZCZACZ POWIETRZA MARKI WINIX

ARTYKUŁ 1 – UCZESTNICY

1.1    Promocja ta obejmuje wyłącznie mieszkańców Polski. Uczestnik („Uczestnik”) to osoba fizyczna lub prawna (firma) mieszkająca na stałe w Polsce. Promocja obejmuje wyłącznie uczestników dokonujących zakupów na własny użytek, tj. użytkowników końcowych. Firm NIDO Bartosz Szkódliński zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień Uczestników i/lub ich wyłączenia. Pośrednicy nie mogą składać wniosku o udzielenie 5-letniej gwarancji w imieniu swoich klientów.

ARTYKUŁ 2 – UCZESTNICTWO

2.1       Promocja obejmuje klientów dokonujących zakupu wybranych urządzeń w sklepach partnerskich. Aby uzyskać uprawnienia do otrzymania 5-letniej gwarancji, Uczestnik musi dokonać zakupu produktu Winix z listy produktów zawartej w artykule 3.1, na terenie Polski.

2.2.      Aby skorzystać z promocji, należy dokonać zakupu pomiędzy 1 listopada 2019 a 31.03.2020r. Promocja jest niedostępna w ramach odsprzedaży, modernizacji ani naprawy. Wniosek można złożyć wyłącznie za pośrednictwem strony https://www.airnaturel.pl/5-letnia-gwarancja-winix/.

2.3       Dopuszcza się zgłoszenie tylko 1 wniosku na wybrany produkt z danym numerem seryjnym.

2.4       Wniosek za pośrednictwem strony https://www.airnaturel.pl/5-letnia-gwarancja-winix/  należy złożyć nie później niż 14.04.2020, przesyłając prawidłowo wypełnione i kompletne formularze wniosku wraz z dołączoną kopią oryginalnego paragonu lub faktury. Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Po otrzymaniu wniosku do Uczestnika zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania 5-letniej gwarancji.

2.6       Dowód zakupu musi stanowić czytelną kopię paragonu lub faktury z czytelną nazwą sprzedawcy detalicznego, datą zakupu i nazwą produktu. Przesłana dokumentacja dotycząca tej oferty nie podlega zwrotowi.

ARTYKUŁ 2 – UDZIELENIE 5-LETNIEJ GWARANCJI

3.1       Oferta przedłużenia do 5 lat gwarancji dotyczy wyłącznie przypadków dokonania zakupu produktów:

Nazwa modelu                                   

ZERO N

ZERO

ZERO PRO

3.2       Formularz wniosku o udzielenie 5-letniej gwarancji nie może zostać zamieniony na gotówkę.

ARTYKUŁ 3 – ORGANIZATOR

4.1       Organizatorem jest firma:  NIDO Bartosz Szkódliński, z siedzibą w 61-655 Poznaniu przy ulicy Gronowa 22/1303 NIP: 7822180256 (zwana dalej „Organizatorem”). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania promocji w dowolnym czasie.

ARTYKUŁ 4 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1       Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, opóźnienie ani za nieotrzymanie wniosku o udzielenie 5-letniej gwarancji na zakupiony oczyszczacz powietrza serii ZERO w wyznaczonym terminie zakończenia promocji.

5.2       Nieczytelne lub niekompletne wnioski o udzielenie 5-letniej gwarancji na zakupiony oczyszczacz powietrza serii ZERO zostaną odrzucone. Do odpowiedzialności Uczestnika należy zapewnienie wymaganych danych w ramach wniosku o udzielenie 5-letniej gwarancji na zakupiony oczyszczacz powietrza serii ZERO umożliwiających jego przetworzenie.

5.3       NIDO Bartosz Szkódliński nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestnika w związku z promocją 5-letnia gwarancja na oczyszczacz powietrza serii ZERO.

5.4      NIDO Bartosz Szkódliński nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wnioski  zgłoszone po terminie, w odniesieniu do niniejszej promocji udzielenie 5-letniej gwarancji na zakupiony oczyszczacz powietrza serii ZERO.

5.5       NIDO Bartosz Szkódliński nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki niewypełnienia zobowiązania wynikającego z tej oferty, jeśli niewypełnienie to wynika z jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności działania siły wyższej (co oznacza: działanie poza racjonalną kontrolą NIDO) i/lub zdarzeń, które bez winy żadnej ze stron, czynią to zobowiązanie niemożliwym lub niezdolnym do zadowalającego wykonania.

5.6       NIDO Bartosz Szkódliński zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej promocji w dowolnym czasie i/lub jednostronnej zmiany warunków bez ponoszenia jakiekolwiek odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 5 – JURYSDYKCJA

6.1       Warunki podlegają prawu kraju, w którym dokonano zakupu produktu, i podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów tego kraju.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.