ABC zdrowego powietrza

jak dbać o powietrze w domu

Jakim powietrzem powinniśmy oddychać, żeby zachować zdrowie? Czym powinno się charakteryzować? Co jest przyczyną złej jakości powietrza w naszych własnych domach? Co trzeba wiedzieć, żeby się przed tym bronić?

Potrzebujemy tlenu zawsze i wszędzie. Światowy rekord we wstrzymywaniu oddechu wynosi około 20 minut. Tylko tyle i aż tyle wytrenowany, silny człowiek, o dużej pojemności płuc, jest w stanie wytrzymać bez powietrza. Zatem nawet jeśli trafimy w miejsce, w którym jest ono skażone, średniej jakości i zapylone, nasz organizm i tak będzie musiał oddychać, nabierając w płuca niezbędny do życia tlen, a wraz z nim wszystkie inne zanieczyszczenia… Oddychać więc musimy i najczęściej nie od nas zależy, czym. Wpływ cywilizacji rodzi negatywne skutki i podczas gdy nasi przodkowie nie musieli się martwić, czy z powodu brudnego powietrza będą chorować, dla naszego pokolenia zaczyna być to sprawą niecierpiącą zwłoki. Jednak, w przeciwieństwie do naszych przodków, dysponujemy wiedzą dotyczącą tego, czym powinno charakteryzować się optymalne dla człowieka powietrze, a wraz z tą wiedzą idą sposoby na to, by do tego „ideału” dążyć, na przykład stosując różnego typu oczyszczacze, nawilżacze lub osuszacze powietrza.

Skład powietrza

Na Ziemi atmosfera nie zawsze zawierała tlen. Tzw. „trzecia atmosfera” pojawiała się stopniowo, wraz z powstaniem organizmach mających zdolność fotosyntezy. Dzisiaj mieszanina, którą nazywamy powietrzem, sięgająca mniej więcej 13 km ponad powierzchnią Ziemi, zawiera: azot (78,084%), tlen (20,946%). Na pozostały procent składają się: argon, dwutlenek węgla, neon, hel, metan, krypton, wodór i ksenon. Powietrze zawiera jeszcze parę wodną, której procent zmienia się w zależności od miejsca. Tak zbilansowany skład można nazwać czystym powietrzem, niemniej wykazuje ono często jeszcze zawartość składników takich jak podtlenek azotu, ozon czy dwutlenek siarki, które w mikroskopijnych ilościach być może nie są szkodliwe, ale ich wyższe stężenie może już powodować problemy, podobnie jak pyły, sadze czy różnego typu drobnoustroje i zarodki roślin.

Wilgotność powietrza

W zależności od otoczenia powietrze wykazuje różną wilgotność. W tropikach wynosić ona może nawet 80%, a na pustyni 10-20%. Optymalna wilgotność powietrza dla człowieka wynosi 40-60%. Powyżej lub poniżej tej granicy, zwłaszcza jeśli człowiek jest nieprzyzwyczajony, oddychanie bywa utrudnione i mało komfortowe.

Jony dodatnie i ujemne

Powietrze zjonizowane, czyli nasycone jonami dodatnimi i ujemnymi, obecnie spotkać można tylko w miejscach najczystszych, czyli nad morzem, oceanem i w lasach. Przyjmuje się, że ich optymalna zawartość w powietrzu powinna wynosić około 1000 sztuk na 1 cm3. Źródłem energii jonizującej atomy i drobinki gazów będących składnikami powietrza jest promieniowanie ziemskie, natomiast w otoczeniu człowieka ich źródłem są urządzenia elektryczne i grzewcze. Jednak podczas gdy w naturze ideałem jest powietrze albo zbilansowane pod względem zjonizowania, albo z lekką przewagą jonów ujemnych, na co dzień mamy do czynienia z przewagą jonów dodatnich, które są przyczyną wielu dolegliwości.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że w biurach, domach, restauracjach, generalnie – w miejscach zamkniętych – powietrze jest o wiele bardziej niebezpieczne niż na zewnątrz, ponieważ zawiera od 4 do 10 (i gdzieniegdzie nawet o wiele więcej)substancji szkodliwych. Wynika to m.in. z faktu, że producenci materiałów budowlanych stosują substancje toksyczne (np. ołów czy formaldehyd), które ulatniają się do pomieszczeń. Nie tylko to jest przyczyną dużego zanieczyszczenia powietrza w naszych domach. Zła wentylacja, źle działająca klimatyzacja są miejscem, gdzie rozmnażają się szkodliwe mikroorganizmy, a my, stosując różnego typu środki chemiczne, mimo że miejscowo dezynfekujemy powierzchnie, jednocześnie uwalniamy do powietrza chemiczne substancje. W ten sposób otaczające nas powietrze jest coraz niższej jakości.

Na wiele z tych czynników zupełnie nie mamy wpływu, jednak są sposoby, by chronić siebie i rodzinę przed skutkami zanieczyszczeń powietrza, jego przesuszenia lub zbyt dużej wilgotności. Oczyszczacze powietrza, nawilżacze, osuszacze i jonizatory są skutecznym sposobem na to, by zapewnić prozdrowotną atmosferę w domu i ochronić zdrowie. Oprócz nich warto też stosować sprawdzone techniki z czasów, gdy nasze babki nie dysponowały nowoczesnymi technologiami. Korzystanie z ziół dezynfekujących czy  wietrzenie mieszkania o świcie, gdy pył i kurz jeszcze się nie uniosły wysoko nad ziemię,   z pewnością też są dobrym sposobem na to, by klimat w domu stał się z dnia na dzień coraz zdrowszy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.